MAHALABIU: KATIPI

  • Whatsapp
Mahamabilu: KATIPI

RAHAT PSSB sumalam, Kai Rimpi bakujuk matan Binuang ampah ka Banjar. Ngaran hunda nang dipakai nih dasar hudah tuha, jalannya lambat banar, talaju sadikit pada mutur mandak kah mun jar urang tu.

“Tasalah mun wayah musim panyakit naya urang baranai di rumah haja,” ujar Kai Rimpi bagarunum.

Read More

Salawas korona tadangar sampai ka Banua, apalagi ada nang tahabar maninggal jua hudah di Binuang gara-gara panyakit nitu, uma takutan banar anak cucu sidin. Limbah nitu maka dipadahi urang ha pulang, nang tuha kayak Kai Rimpi ni tahancap kana korona jar.

“PSBB kai ai, di rumah haja pian. Jangan ka mana-mana dahulu,” ujar kananakan mamadahi sahari sabalumnya.

Ngarannya urang patuh bakujuk, Kai Rimpi ni kulir banar mun disuruh baungut wara saharian, apalagi cagar manalu bulan. “Akal-akalan bubuhan asing haja tahulah buhan kam korona ni,” Kai Rimpi manyahuti.

“Kada tasalah jua mandangari pamarintah,” ujar anak sidin.

“Mati dapa bahinak cagarnya aku lamun di rumah haja.”

Saharian nitu, Kai Rimpi manggarunum kada baampihan gara-gara disuruh di rumah haja. Pas handak kaluar badidiaman, kunci hunda pulang disimpani kananakan. Uma liwar sangkalnya sidin.

Singkat carita, kaisukan harinya, kunci hunda nang dicari tadapat di bawah lipatan baju. Baisukan, rahat anak-cucu sidin tulak ka pahumaan, Kai Rimpi lakas tajun bahunda ampah ka Banjar.

Parak tangah hari Kai Rimpi sampai ka Pasar Astambul. Di situ patugas bajagaan gasan mambatasi urang nang handak Ka Banjar atawa nang ampah ka Hulu Sungai.

“Handak ka mana pian kai?” ujar patugas manakuni Kai Rimpi.

“Ka Pasar Martapura,” Kai Rimpi manjawab.

“Mana masker pian?”

“Aku dapa kawa bahinak lamun bamasker.”

“Kada bulih ka Pasar Martapura pian lamun kada bamasker, Kai ai,” patugas mamadahi.

“Ka Sakumpul barang lamun kaitu.”

“Kubah tutup, Kai ai.”

“Sarabanya lahai, ayu nah, aku handak lalu barang,” Kai Rimpi mangancang.

“KTP pian mana?”

“KTP apanya?”

“Kartu tanda penduduk, kai ai.”

“Aku handak lalu wara, gasan apa pakai kartu panduduk. Bajauh nah!”

“Dasar kaitu paraturannya, Kai ai. Ulun ni manjalankan tugas haja.”

“Aku lain panduduk!” Kai Rimpi mangaras. “Aku ni panjalan, parabahan jua, panampilingan jua! Handak kutampiling kah ikam?”

Patugas lihum, handak tatawa tapi ditahani. Limbah nitu, Kai Rimpi dibulikkan ampah ka Tapin bapaksaan.

“Ka warung Mataraman ai lamun kaitu tih,” ujar Kai Rimpi sambil manahan sangkal.

Avatar

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *