MAHALABIU: SAKULAH UNLIN

  • Whatsapp
MAHALABIU: SAKULAH UNLIN
Ilustrasi | VectorStock

SALAWAS kuruna datang, sakulah samunyaan saparu libur. Masuk kada, tapi balajar matan rumah haja.

Masmurah nang baisi anak dua ikung kalas ampat SD nih asalnya liwar himungnya. Bauntung batuah, usaha tampulu sakit, untung banar aku kada manyangui anakku ka sakulahan, ujarnya lawan kakawalan sapanggusipan di palatar.

Read More

Tagal, sasain hari sasain ka sini, duit sakalinya liwar harannya bila sakulah unlin. Nang dikira dua ikung anak nih kada tapi mamakai duit, sakalinya sapantangan di rumah, bahimat inya bailanja.

Kada saapa bila tulilit-tulilit es krim lalu bakiau badadua, paparak tangah hari, badadua batagih handak nukar mi lah, nukar karupuk lah. Saban dua-talu hari batagaih nukar kouta ha pulang nang anak nih gasan kaparluan sakulah unlin jar.

“Lamun kaini, dasar bujur jar Kai Rimpi,” Masmurah baucap, “kuruna nih ulahan asing wara gasan mambunguli kita nang kada tapi pintar.”

Itu balum lagi parkara kada kawa marumputi kabun gara-gara nang anak nih kada wani ditinggal di rumah, handak dibawa ka pahumaan, sinyal pulang kadada. Jadi saban hari, limbah mamantat gatah ampun mintuha susubuh ari, Masmurah ni baungut ai di rumah. Bahanu ka palatar bakipas, bahanu ka dapur barabah. Bila rahat takana pusang kada baduit, paksa ai dibawanya dua ikung anaknya nitu ka karangan, jadi anaknya baungutan maudaki hape di pinggir sungai, umanya barandam manggangsar batangah harian.

Lain pada nangitu, Masmurah nih salawas sakulah unlin tarancak  mamai anak. Darah tinggi, lamun jar urang tu. Parkaranya kada jauh-jauh pada PR nang anak. Kada saapa kina nang anak batakun matamatika, kada saapa bahasa, kada saapa ilmu pangatahuan alam.

“Aku nih lamun buhan kam batakun paung waluh tahu ai,” ujar Masmurah bamamai, “aku manyakulahkan buhan kam ka sakulahan tu supaya balajar lawan urang, lamun balajar lawan aku jua baik paraya sakulah ikam badua!”

Limbah nitu, baisukan tadi, dua ikung anaknya ni batagih duit gasan nukar buku paket. Seratus ribu haja ma ai, ujar buhannya, itu hudah diputung am saparu.

“Nangapa nang haja? Saratus ribu tu kada kawa di ‘haja-haja’ akan tahulah!”

“Kayapa am, ma?”

“Hadang,” ujar Masmurah sambil badiri ka kamar maambil duit.

Bangsa samanit, inya kaluar pada kamar.

“Mana hape kam badua,” ujarnya manakuni nang anak.

Nang anak manjulung hapenya nang basamaan tuh.

“Kayapa caranya supaya aku kawa ma-sms guru kam?”

Nang anak mambuka akan WA, “Nah ma, wahini kada jaman lagi sms nang kaya bahari tu,” ujarnya kalikikan.

“Sama haja,” ujar Masmurah, “ini kawalah mangirim gambar?”

“Kawa ma ai, kaini ni caranya,” nang anak malajari.

Sambil sangkal, Masmurah ma-moto duit dua puluh ribuan salambar lima kali. Dikirimnya saitu-saini.

Ditulisnya kaini;

‘Salawas sabulan nih anakku sakulah unlin haja kalu. Jadi kubayari ai nah saratus ribu ka sakulahan pakai unlin jua supaya impas kita.’

Limbah mangirim nitu, Masmurah manarik tangan anaknya. Matahari bangsa sagalah sudah tingginya.

“Baik dangani aku marumput buhan kam badua nih!”

Avatar

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *