MAHALABIU: SATE DAGING HAJI SURI

  • Whatsapp
MAHALABIU: SATE DAGING HAJI SURI

“Jangan mamakan nitu!” Utuh Muin manangati anaknya mamakan sate nang hanyar banar ditukarnya.

“Kanapa, Bah?”

Read More

“Pukuknya jangan dimakan!”

“Ma, abah ni kanapa jadi kada mambariakan ulun mamakan sate?!” nang anak bakuciak, baadu lawan kuitan bini.

“Inya abah kam tu handak minta!” umanya manyahut matan dapur.

“Bujurkah, Bah?”

“Nah, mahulut saikung ni.”

“Limbah tu pang kanapa, Bah?”

“Ikam tahu kada, mamakan daging nusia tu haram hukumnya Nang ai, haram!” ujar Utuh Muin bapapadah.

“Apanya nang daging nusia, Bah?” Nang anak kada paham apa nang dipandir kuitan laki. “Ini sate sapi, Bah ai!”

“Karamput!” Utuh Muin baucap. “Ikam nukar tu wadah abahnya Amat kalu?”

Nang anak baunggut.

“Ikam kada malihat ah tulisannya tu?” Utuh Muin masih mangancang. “Sate daging Haji Suri kalu tuh? Malihat kada ikam? Ikam tu mamakan daging nusia tahu kada!”

Mandangar nitu, nang anak tatawa liwar nyaringnya.

Avatar

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *